senast uppdaterad 2016 05 08
Neuroportalen - neurologiska sjukdomar

Lättillgänglig källa av stamceller
Forskning vid NIHs National Institute of Child Health and Human Development

Forskare har rapporterat att barntänder innehåller en stor mängd stamceller i tandpulpan. Denna oväntade upptäckt kan vara av stor betydelse då stamcellerna förblir vid liv inuti tanden under en kort tid efter att den fallit ut och cellerna kan enkelt användas vid forskning.

Barn får normalt 20 mjölktänder som ersätts i åldern 6-12 år. Stamceller som kan erhållas från mjölktänder kallas SHED stem cells (Cells from Human Exfoliated Deciduous teeth). 

Stamcellerna är unika jämfört med många vuxna stamceller i kroppen. De är långlivade, snabbväxande och har förmåga att utvecklas till specialiserat dentin, ben eller nervceller. Om ytterligare studier bekräftar dessa resultat kan forskare ha identifierat en viktig och lättillgänglig källa för stamceller som möjligen kan manipuleras för att reparera skadade tänder, inducera återbildning av ben och behandla neurologiska skador eller sjukdomar. 

Fyndet påvisades av en slump då en barntandläkare hjälpte sin 6-åriga dotter att dra ut en mjölktand. En del av vävnaden från pulpan fanns kvar på tanden och tandläkaren undersökte den i laboratorium och lyckades isolera levande stamceller från vävnaden.

Snabbväxande stamceller

De första studierna som genomfördes visade att mellan 12-20 stamceller kunde utvinnas från varje tand och stamcellerna hade förmåga att kolonisera och växa i kulturer. Man fann också att SHED skiljde sig från stamceller från tandpulpor tillhörande permanenta tänder. SHED växte betydligt snabbare vilket kan tyda på att SHED befinner sig i ett mer omoget stadium än vuxna stamceller. 

SHED kan utvecklas till nervceller

Forskarna fann att cellerna kunde uttrycka proteiner på cellytan som tyder på att de befinner sig i en process som leder till utveckling av ben respektive celler i tandpulpan. Upptäckten ledde till ytterligare studier vid NIHs National Institute of Child Health and Human Development där man även kunde få SHED att uttrycka proteiner som är karakteristiska för nervceller. 

Dessa resultat utgör en början på omfattande forskning. Det första steget är att man mer exakt vill fastställa vilka celltyper som kan bildas av dessa stamceller. Vidare vill man undersöka skillnaderna mellan vuxna stamceller från tandpulpan och stamceller från mjölktänder.

 


Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences

©-2003. Anna Hedström